ประวัติหลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกพลาราม

หลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกข์

หลวงพ่อหนุน สุวิชโย (พระครูวิชัยสารคุณ)

หลวงพ่อหนุนท่านเกิดเมื่อวัน ศุกร์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 ปี มะโรง

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2495

(วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2495) เป็นวันที่ออกใบเกิด

บ้านเลขที่ 37 หมู่ 2 บ.นาเดื่อ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

หลวงพ่อหนุน วัดพุทธโมกข์

ท่านเป็นบุตรคนที่ 4 ของคุณพ่อโค้ง คุณแม่รอน นามสกุล วิชัยยา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียว 8 คน มีผู้ชาย 3 คน  มีผู้หญิง 5 คน

ท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุ 27 ปี วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2522 ได้รับฉายา สุวิชโย ณพัทสีมาวัดหนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี

พระอุปัชฌาย์ พระครูประภาสวชิรธรรม วัดหองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้องจ.เพชรบุรี

พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการ หมี วัดหองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

เมื่อท่านได้อุปสมบทแล้วท่านได้ไปเรียนพระกรรมฐานกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ท่านย้ายมาอยู่ที่วัดนาเดื่อ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2523

  • ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดนาเดื่อ เมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2527
  • ได้รับแต่งตั้งฐานานุกรมเป็นพระใบฎีกา พ.ศ.2535
  • ได้รับเลื่อนจากพระใบฏีกาเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท เป็นพระครูวิชัยสารคุณ พ.ศ.2545
  • ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลนาแก้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
  • ได้รับเลื่อนจากพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท พ.ศ.2552
  • ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
  • ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธโมกพลาราม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2559 รวมอายุได้ 64 พรรษา 37 น.ธ.เอก

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธโมกพลารามและเจ้าคณะตำบลนาแก้ว