ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์

แนะนำ เคล็ดลับการบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์

ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์

1) การขอพร หรือบนบาน จุดธูป 3 ดอก
ตั้งนโม 3 จบ ต่อด้วย อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะมะหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเมฯ ตั้งจิตให้นิ่งแล้วอธิฐาน…
**ไม่ควรบนบานในวันพระ

2) การแก้บน จุดธูป 1 ดอก
(เปล่งเสียงเบาๆ) แล้วบอกว่า สิ่งนั้น… สิ่งนี้… ได้สำเร็จสมปราถนาแล้วจึงมาแก้บนให้ ไอ้ไข่ ไอ้ไข่ จงรับเอาของแก้บนเหล่านี้ไปด้วย เอ๋ยชื่อของที่ให้… เช่น ไก่, ช้าง, รถ, เครื่องบินบังคับ (ต่อด้วย) ขอให้คำพูดหรือสิ่งรับปากไว้ได้หมดจาก
กัน ไม่เป็นพันธสัญญากัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป… (ภาษาใต้ : แก้บนให้แล้ว อย่าได้เป็นเหมยปาก อย่าได้เป็นเหมยคอ ให้หลุดพ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
**ไม่ควรแก้บนในวันพระ

3) การถวายของปกติที่มิใช่แก้บน จุดธูป 3 ดอก
ตั้งนโม 3 จบ ต่อด้วย อิติ อิติ กุมารไข่เจดีย์ จะมะหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเมฯ
**ควรถวายในวัน วันพระ, วันอังคาร, วันเสาร์ หรือตามความสะดวก

ประสบการณ์ของผู้เขียน :
((การบนบาน)) โดยปกติตอนบนบานก็ไม่ได้จุดธูป แต่จะตั้งจิตให้นิ่งแล้วก็ “บนบานสด” เลยค่ะ ในใจก็ระลึกถึง “ไอ้ไข่” รูปแรกที่เป็น “รูปไม้” ที่วัดเจดีย์ ทำได้เช่นกันค่ะ เพราะโดยส่วนตัวของผู้เขียนเองคิดว่า ไอ้ไข่ อยู่ในใจตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าเราอยู่ที่ใหน… และคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนอำเภอสิชล หรือคนที่อยู่ไกล้ๆวัด, คนละแวกไกล้บ้านเค้าก็ “บนบานสด” กันทั้งนั้นค่ะ
**หาที่เงียบๆบน จิตเราจะได้นิ่ง

((การแก้บน)) ถ้าสิ่งที่บนบานสำเร็จแล้วก็จะแก้บนที่บ้านเลย แต่ก็ไม่ได้จุดธูปเช่นกัน เพียงแต่ตั้งจิตให้นิ่งแล้วบอกกล่าวเหมือ ข้อที่ 2 (ด้านบน) เช่น ถ้าบนประทัดชุดเล็กก็จุดให้เลย แต่ถ้าเป็นประทัดชุดใหญ่จะไปจุดให้ที่วัด เนื่องจากสงสสารสัตว์เลี้ยงในบ้าน

“ตาไข่ช่วยทุกคน แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ต้องช่วยตัวท่านเองด้วย และอย่าบนบานในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้, หมั่นรักษาศลี 5 เข้าวัดเข้าวาบ้าง”

This entry was posted in ความเชื่อ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *