วัดอัมพวันเจติยาราม (Wat Amphawan Chetiyaram)

วัดอัมพวันเจติยาราม (Wat Amphawan Chetiyaram)

ชมความงามแห่งสถาปัตยกรรม ณ วัดอัมพวันเจติยาราม (Wat Amphawan Chetiyaram)

หลายครั้งที่คุณได้เคยตามรอยประวัติศาตร์ ชมความงามแห่งจิตรกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นผ่านอารามหลวง ณ วัดอัมพวันเจติยาราม แน่นอนว่าความงดงามและความน่าประทับใจเหล่านี้ย่อมเชื้อเชิญให้คุณอยากหวนกลับมาที่นี่อีกครั้ง หรือแม้แต่ใครที่ได้ฟังเสียงเล่าขานต่อๆ กันมา ก็ย่อมต้องอยากมาเยือนอีกบ่อยๆ แน่นอน

สำหรับวัดอัมพวันเจติยาราม ที่ตั้งอยู่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร เพราะนอกจากเราจะได้เที่ยวชมบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนและประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้ว ที่นี่ยังมีแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญอันงดงามเก่าแก่คู่เมืองอัมพวา ซึ่งเชื่อว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ร.1 และมีประวัติสำคัญของพระมหากษัตริย์ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้ง 3 รัชกาลเลยทีเดียว

วัดอัมพวันเจติยาราม อารามหลวงเก่าแก่นิวาสเดิมแห่งบรมราชจักรีวงศ์

ความน่าสนใจของอารามหลวงชั้นโทแห่งนี้ โดดเด่นตรงที่มีประวัติศาสตร์สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ไทยแห่งยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งทางวัดถูกสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ (นาค) พระมเหสีในรัชกาลที่ 1 ซึ่งทรงเสด็จมาประทับขณะที่ทรงมีพระครรภ์ และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร.2 ก็ทรงมีพระประสูติกาล ณ บริเวณอารามหลวงแห่งนี้

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์วัดใหม่ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์ เพื่อใช้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระราชบิดา และในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถทั้งหลัง และทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอัมพวันเจติยาราม” ต่อมาในปี พ.ศ.2510 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบูรณะสังขรณ์วัดแล้วทรงประทานพระนามอีกนามว่า “วัดราชินีกุลบางช้าง”

วัดอัมพวันเจติยาราม (Wat Amphawan Chetiyaram)

ชมความงามของสถาปัตยกรรม วิถีช่างยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น

สำหรับสถาปัตยกรรมและสิ่งที่เป็นไฮไลท์โดดเด่นภายในวัดอัมพวันเจติยาราม ก็มีดังนี้

พระวิหารคด อาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ภายในวิหารคตประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ ตั้งแต่พระเศียรจนถึงพระบาท วัดได้ 19 ศอก มีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่รอบระเบียงพระวิหาร จำนวน 52 องค์ ด้านในมีพระปรางค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสรีรังคารและพระบรมอัฐิบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระที่นั่่งทรงธรรม วิหารทรงสี่เหลี่ยมผื่นผ้าก่ออิฐถือปูน หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องมีชายคาปีกนกคลุมทั้งสี่ด้าน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป เรียกกันว่า “หลวงพ่อทรงธรรมหรือหลวงพ่อดำ”และรอยพระพุทธบาทจำลอง 5 รอย ในคราวบูรณะใหญ่ปี พ.ศ. 2538 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ (สธ) ไว้ที่หน้าบัน

พระอุโบสถ อาคารก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องด้านหน้าและด้านหลัง มีพาไลยื่นออกมาช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ปูนปั้น หน้าบันประดับกระจกสี ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่เขียนขึ้นตามแบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติในยุครัชกาลที่ ๒ – ๓ และเรื่องราวเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์เรื่องสังข์ทอง ไกรทอง อิเหนาและคาวี

บนผนังอุโบสถระหว่างช่องประตูด้านล่าง ภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงลงฝีพระหัตถ์พระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หน้าทหารกลอง และต้นไม้ข้างป้อมริมกำแพง

กุฏิไม้ทรงไทย เป็นเรือนหมู่ทรงไทยใต้ถุนสูง ด้านเหนือเป็นบันไดใหญ่ ด้านใต้เป็นหอสวดมนต์ มีหอฉัตรตรงกลาง แต่เดิมเป็นฝีมือช่างในรัชกาลสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีการบูรณะในรัชกาลต่าง ๆ สื่อต่อมา

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประดิษฐานบริเวณด้านขวาของพระอุโบสถ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวอัมพวา

มาเยือนอัมพวาแล้ว อย่าลืมแวะมาทำบุญไหว้พระ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านงานจิตรกรรมไทยที่สวยงาม สักการะพระรูป ร.2 เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนข้ามฝั่งคลองไปเยือนตลาดน้ำยามเย็น เพื่อชมบรรยากาศวิถีชุมชนเมืองอัมพวากันนะคะ

การเดินทาง

วัดอัมพวันเจติยาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เส้นทางการเดินทางไม่ยากเลย เพราะที่ตั้งของวัดติดกับตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเยือนสามารถเดินทางจากตัวเมืองสมุทรสงครามวิ่งรถออกไปประมาณ 6 กม. เมื่อถึงแยกอัมพวาให้ชิดซ้ายเพื่อเข้าอัมพวา แล้ววิ่งตรงผ่านตลาดอัมพวา ข้ามสะพานคลองอัมพวา (สะพานเดชาดิศร) ซุ้มประตูวัดจะอยู่ทางเข้าซ้ายมือนั่นเอง

วันเวลาเปิด-ปิด

ที่วัดเปิดให้เยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 034-750-194

หากมีโอกาสได้แวะเวียนมาก็อย่าลืมแวะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอัมพวา ณ วัดอัมพวันเจติยาราม เพื่อเป็นสิริมมงคล พร้อมสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านงานจิตรกรรมไทย คุณค่าแห่งงานศิลปะที่จะสร้างความประทับใจจนต้องอยากกลับมาเยือนอีกหลายๆ ครั้ง

This entry was posted in วัดไทย. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *